به نام خدا

منطقه تفریحی افوس بوئین استان اصفهانلطفا تماس بگیرید تا اطلاعات بیشتری داده شودهمراه با سی دی تمرین های متعدددر کوتاه ترین زمان نمونه ای ازکلاس های آموزشیمجموعه کتاب های آموزشی ArcGIS 10.2فیلم های آموزشی فارسی مجانی را ازصفحه اصلی دریافت کنید.پایتون ساده است ، انرا یاد بگیرید.آموزش تجزیه وتحلیل های مکانی دوره های آموزشی  آموزش مجازی ArcGIS 10.
صفحه اصلی

با زحمت زیاد وپیگیری یک بسته آموزشی در خصوص روش استفاده از فایل های نرم افزار CAD در ArcGIS تهیه شده که فیلم اول آن در صفحه کاربران موجود است و هر عضوی میتواند آنرا دانلود کند. این بسته آموزشی دارای 1- یک جلد کتاب کاربرد مشترک GPS وGIS همراه با سی دی تمرین ها 2- تعداد هفت فیلم کوتاه آموزشی با اسلاید وارائه فارسی جمعا بمدت یک ساعت ونیم که معادل پانزده ساعت حضوری در کلاس در س است.3- یک ساعت پشتیبانی تلفنی در صورت نیاز 4- تحت اخلاقی خریدار در خصوص عدم کپی برداری وتوضیح آن. این بسته آموزشی به قیمت 25000 تومان دراختیار علاقمندان قرار می گیرد. در صورت نیاز با همراه اینجانب تماس گرفته تا اقدام لازم بعمل آید. ضمنا در صورت نیاز حضوری نیز بطور فشرده این سرفصل آموزش داده میشود.

 

با سلام

با توجه به مشکلات رفت آمد های بین شهری واینکه بعضی از افراد بعلت بعد مسافت امکان شرکت در کلاس های حضوری برای آنها میسر نیست ویا مقرون بصرفه نمی باشد، لذا یکسری بسته های آموزشی مهارتی وبسیار کاربردی با تلاش فراوان به زبان فارسی تهیه شده است.

علاقمندان برای خریداری این بسته ها باید تماس گرفته ویا با ایمیل بسته مورد نظر خودرا اعلام تا هماهنگی لازم بعمل آید. قابل ذکر است که در خصوص بسیاری از موضوعات مهم GIS   و GPS در صدد هستم که فیلم آموزشی تهیه تا کاربران بتوانند بطور مجازی مهارت های لازم راکسب نمایند.

1- بسته آموزشی کاربرد مشترک CAD  و GIS

با زحمت زیاد وپیگیری یک بسته آموزشی در خصوص روش استفاده از فایل های نرم افزار CAD در ArcGIS تهیه شده که فیلم اول آن در صفحه کاربران موجود است و هر عضوی میتواند آنرا دانلود کند. این بسته آموزشی دارای 1- یک جلد کتاب کاربرد مشترک GPS وGIS همراه با سی دی تمرین ها 2- تعداد هفت فیلم کوتاه آموزشی با اسلاید وارائه فارسی جمعا بمدت یک ساعت ونیم که معادل پانزده ساعت حضوری در کلاس در س است.3- پشتیبانی تلفنی در صورت نیاز 4- تحت اخلاقی خریدار در خصوص عدم کپی برداری وتوضیح آن. این بسته آموزشی به قیمت 25000 تومان دراختیار علاقمندان قرار می گیرد. در صورت نیاز با همراه اینجانب تماس گرفته تا اقدام لازم بعمل آید. ضمنا در صورت نیاز حضوری نیز بطور فشرده این سرفصل آموزش داده میشود.

لیست فیلم ها عبارتند از:

1- روش نمایش نقشه های CAD در ArcGIS10.2.2.

2- روش اصلاح سیستم مختصات نقشه های CAD .

3- جدا سازی لایه ها واصلاح جدول اطلاعاتی .

4- تبدیل خط به چند ضلعی واعمال توپولوژی ورفع خطاهای مکانی وتوصیفی.

5- روش پیوند متن های نقشه CAD به لایه اطلاعاتی در ArcGIS.

6- سه بعدی کردن لایه های اطلاعاتی در ArcGIS.

7- نمایش لایه سه بعدی در گوگل ارث .

 

 

 

2- بسته آموزشی گوگل ارث

با توجه به کاربرد مشترک تصاویر ماهواره ای در GIS وهمچنین استفاده از گوگل ارث برای کنترل جانمایی چشمی پروژه ها برروی کره زمین ، این بسته آموزشی بطور کاملا مهارتی وبا ذکر جزئیات شامل پنج فایل متنی ، چهار فیلم کوتاه فارسی آموزشی ، یک کتاب بنام کاربرد مشترک GIS با GPS وگوگل ارث که همراه با سی دی        می باشد، جمع بمبلغ 35000 تومان در اختیار متقاضیان قرار می گیرد. در صورت نیاز اعلام تا هماهنگی لازم بعمل آید.

لیست فیلم های آموزشی

1- روش انتقال فایل های اکسل برروی گوگل ارث .

2- روش تخلیه گیرنده های GPS برروی گوگل ارث .

3- روش نمایش فایل های CAD برروی گو گل ارث وسه بعدی کردن آنها.

 

3- بسته آموزشی پایتون

همانطوریکه استحضار دارید ، بسته نرم افزاری ArcGIS توسط زبان های برنامه نویسی مختلف واز جمله VB و Python پشتیبانی میشود. زبان برنامه نویسی پایتون جزء زبان های برنامه نویسی سطح بالا بوده ومنابع آن قابل دسترسی برای همه می باشد.

 از این زبان برنامه نویسی به دوطریق میتوان استفاده  نمود.الف : اسکریپت نویسی یعنی تهیه برنامه های کوتاه ولی بسیار موثر که میتوان کار ها مهم را در GIS انجام  دهید. بعنوان مثال دوبرنامه مهم رابه هم می چسباند. در این خصوص فیلم های آموزشی زیر وکتاب های در این خصوص تهیه شده است. ب- برنامه نویسی با پایتون بمنظور تهیه برنامه های GIS وبومی کردن نرم افزار های تخصصی ، که در این مورد هنوز کاری انجام نشده است.

لذا با تلاش وکوشش فراوان این بسته آموزشی که شامل یک جلد کتاب پایتون با سی دی ، تعدادی فیلم کوتاه فشرده آموزشی ویک ساعت پشتیبانی است ، در مقابل پرداخت قیمت آن ، به متقاضیان تحویل داده میشود. در صورت نیاز اعلام تا هماهنگی لازم بعمل آید. اطلاعات بیشتر در صفحه اصلی وآموزش این سایت.

فیلم های آموزشی زیر ، آماده وتست شده که همراه با اسلاید ، صدا مدرس به زبان فارسی وبطور عملیاتی برنامه نویسی رادر ArcGIS آموزش میدهد. فعلا پیشنهاد می کنم که این فیلم ها راخریداری ، در صورت نیاز به ادامه حدود پانزده فیلم دیگر نیز آماده است که باهماهنگی ارسال خواهد شدوبمرور زمان فیلم های بیشتری تهیه وبه این بسته آموزشی اضافه خواهد شد. ضمنا سعی شده که اندازه فیلم ها بیشتر 25 مگا بایت نباشد تا بتوان از طریق اینترنت ارسال نمود.

در صورت نیاز اعلام تا شماره حساب ارسال گردد. قیمت هر فیلم کوتاه ولی بسیار موثر ده هزار تومان است. این فیلم ها بعد فروش به هیچ وجه پس گرفته نمی شود ومتقاضی باید به هیچ وجه کپی برداری نکند وشخصا مورد استفاده قرار دهد.

1 فیلم های زیر جمعا بمدت حدود چهار ساعت وبالغ 600 مگابایت فیلم به زبان فارسی می باشد.

این فیلم بر اساس سرفصل های کتاب اسکریپت وبرنامه نویسی با پایتون در ArcGIS تهیه شده ودر واقع تکمیل کننده آن است.

لیست فیلم های آموزشی دوره مقدماتی آموزش مجازی پایتون بشرح زیر است.

1- قسمت اول : معرفی پایتون .

2- قسمت دوم : محیط های کد نویسی.

3- قسمت سوم : پردازش اطلاعات جغرافیایی.

4- قسمت چهارم : اجرای ابزار وپردازش دسته ای .

5- قسمت پنجم :استفاده از پنجره پایتون.

6- قسمت ششم : آموختن اصول برنامه نویسی پایتون(یک ).

7- قسمت هفتم : آموختن اصول برنامه نویسی پایتون(دو ).

8- قسمت هشتم : تکرار ها (یک ).

9- قسمت نهم : تکرار ها (دو).

10- قسمت دهم : ابزار های Model Only .

11- قسمت یازدهم :تکرار ها ( سه).

12- قسمت دوازدهم : ابزار های مدل واسکریپت.

13- قسمت سیزدهم : تکرار هابرای Feature Class .

14- قسمت چهاردهم: تهیه ابزار مدل.

15- قسمت پانزدهم : تهیه ابزار اسکریپت.

16- قسمت شانزدهم : پردازش های دسته ای .

17- قسمت هفدهم : تبدیل سیستم های مختصات به یکدیگر.

18- قسمت هیجدهم : تجزیه وتحلیل های حریم.

19- قسمت نوزدهم : اضافه کردن فیلد.

20- قسمت بیستم : Fishnet (یک ).

21- قسمت بیست ویک : Fishnet (دو ).

4- معرفی بسته آموزشی تکرار ها در مدلسازی در ArcGIS یا Iterator in ArcGIS 10.x

در پنجره مدلسازی ArcGIS 10.x تعداد دوازده Iterator برای تهیه مدل های پیشرفته وبرنامه نویسی در پایتون سازماندهی شده وبه لحاظ اهمیت این ابزار ها در برنامه نویسی وهمچنین موجود نبودن هیچ منبع فارسی برای آموزش این تکرار ها ، تعدادی فیلم آموزشی به زبان فارسی توسط اینجانب تهیه شده وبصورت منفرد ویا بسنه آموزشی به افراد علاقمند به سامانه اطلاعات جغرافیایی فروخته میشود. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر وهمچنین خرید با تلفن همراه وشماره 0316731685 تماس بگیرید.

5- بسته آموزشی روش تهیه شبکه های هندسی برای آب ، فاضلاب ، گاز وبرق

این بسته آموزشی شامل پنج قسمت بشرح زیر است که جمعااز 65اسلاید تشکیل شده ، که بصورت فیلم در آمده وبا زبان فارسی شبکه های هندسی رابطور کلی برای گاز ، برق ، آب وفاضلاب وبطور خاص برای آب وفاضلاب بطور عملی وهمراه با تمرین آموزش میدهد.

سرفصل های آن بشرح زیر است:

1- مقدمه وتوضیحات اولیه در خصوص انواع شبکه ها.

2- توپولوژی چیست ؟ وتوضیحاتی در رابطه با انواع توپولوژی.

3- اصلاح وویرایش توپولوژی .

4- ایجاد شبکه هندسی .

5- ایجاد جریان وتحلیل شبکه.

در صورت نیاز به فیلم ها ، اسلایدها وتمرین های مربوطه با همراه ویا دفتر اینجانب تماس بگیرید.

 

6- بسته آموزشی معرفی انواع توپولوژی واصلاح خطا های مکانی

این بسته آموزشی شامل سه فیلم با نام های زیر است :

-        توپولوژی پایگاه داده مکان مرجع یا Geodatabase .

-        توپولوژی Coverage .

-        توپولوژی Map Topology .

این فیلم همراه با اسلاید وتمرین عملی در ArcGIS 10.2.2  است وبطوریکه ارائه میشودکه مخاطب پس از مشاهده فیلم بطور عملی این سرفصل های مهم سامانه اطلاعات جغرافیایی را یاد می گیرد.

برای دسترسی وتهیه این فیلم ها تماس بگیرید تا در اولین فرصت برای شما ارسال گردد.

 

7- بسته آموزشی روش های مختلف درون یابی یا Interpolation

با سلام

 با تلاش فراوان بسته آموزش میان یابی یا درون یابی با استفاده از روش های مختلف قطعی وزمین آمار با صدا ، اسلاید وفارسی توسط اینجانب تهیه شده که کاربران سامانه اطلاعات جغرافیایی میتوانند پس از پرداخت هزینه مربوطه ، آنها را از طریق ایمیل ویا سی دی دریافت کنند.

عنوان فیلم های آموزشی عبارتند از :

1- معرفی وآموزش میان یابی .

2- فیلم آموزشی روش IDW .

3- فیلم آموزشی روش GPI .

4- فیلم آموزشی روش RBF .

5- بقیه در دست تهیه است.

8- بسته آموزشی روش های مختلف انتخاب سایت یا Site Selection

با سلام

با توجه به اهمیت این موضوع ونیاز کاربران GIS ، این بسته آموزشی تهیه شده که فیلم های آموزشی آن به زبان فارسی وبا صدای مدرس همراه با اسلاید های فارسی مربوطه وکار عملی ارائه خواهد شد.

فیلم های زیر آماده شده است.

1- قسمت اول : روش های مختلف انتخاب سایت .

2- قسمت دوم : روش صفر ویک یا Boolean .

3- قسمت سوم : روش های وزنی .

4- قسمت چهارم : روش فازی که خود  از دوقسمت تشکیل شده است.

لازم به توضیح است که بسته آموزشی میان یابی نیز به این روش ها اضافه میشود.

ارسال پیامک بلک لیست