به نام خدا

منطقه تفریحی افوس بوئین استان اصفهانلطفا تماس بگیرید تا اطلاعات بیشتری داده شودهمراه با سی دی تمرین های متعدددر کوتاه ترین زمان نمونه ای ازکلاس های آموزشیمجموعه کتاب های آموزشی ArcGIS 10.2فیلم های آموزشی فارسی مجانی را ازصفحه اصلی دریافت کنید.پایتون ساده است ، انرا یاد بگیرید.آموزش تجزیه وتحلیل های مکانی دوره های آموزشی  آموزش مجازی ArcGIS 10.
صفحه اصلی

همانطوریکه استحضار دارید ، بسته نرم افزاری ArcGIS توسط زبان های برنامه نویسی مختلف واز جمله VB و Python پشتیبانی میشود. زبان برنامه نویسی پایتون جزء زبان های برنامه نویسی سطح بالا بوده ومنابع آن قابل دسترسی برای همه می باشد.

 از این زبان برنامه نویسی به دوطریق میتوان استفاده  نمود.الف : اسکریپت نویسی یعنی تهیه برنامه های کوتاه ولی بسیار موثر که میتوان کار ها مهم را در GIS انجام  دهید. بعنوان مثال دوبرنامه مهم رابه هم می چسباند. در این خصوص فیلم های آموزشی زیر وکتاب های در این خصوص تهیه شده است. ب- برنامه نویسی با پایتون بمنظور تهیه برنامه های GIS وبومی کردن نرم افزار های تخصصی ، که در این مورد هنوز کاری انجام نشده است.

لذا با تلاش وکوشش فراوان این بسته آموزشی که شامل یک جلد کتاب پایتون با سی دی ، تعدادی فیلم کوتاه فشرده آموزشی ویک ساعت پشتیبانی است ، در مقابل پرداخت قیمت آن ، به متقاضیان تحویل داده میشود. در صورت نیاز اعلام تا هماهنگی لازم بعمل آید. اطلاعات بیشتر در صفحه اصلی وآموزش این سایت.

فیلم های آموزشی زیر ، آماده وتست شده که همراه با اسلاید ، صدا مدرس به زبان فارسی وبطور عملیاتی برنامه نویسی رادر ArcGIS آموزش میدهد. فعلا پیشنهاد می کنم که این فیلم ها راخریداری ، در صورت نیاز به ادامه حدود پانزده فیلم دیگر نیز آماده است که باهماهنگی ارسال خواهد شدوبمرور زمان فیلم های بیشتری تهیه وبه این بسته آموزشی اضافه خواهد شد. ضمنا سعی شده که اندازه فیلم ها بیشتر 25 مگا بایت نباشد تا بتوان از طریق اینترنت ارسال نمود.

در صورت نیاز اعلام تا شماره حساب ارسال گردد. قیمت هر فیلم کوتاه ولی بسیار موثر ده هزار تومان است. این فیلم ها بعد فروش به هیچ وجه پس گرفته نمی شود ومتقاضی باید به هیچ وجه کپی برداری نکند وشخصا مورد استفاده قرار دهد.

1 فیلم های زیر جمعا بمدت حدود چهار ساعت وبالغ 600 مگابایت فیلم به زبان فارسی می باشد.

این فیلم بر اساس سرفصل های کتاب اسکریپت وبرنامه نویسی با پایتون در ArcGIS تهیه شده ودر واقع تکمیل کننده آن است.

لیست فیلم های آموزشی دوره مقدماتی آموزش مجازی پایتون بشرح زیر است.

1- قسمت اول : معرفی پایتون .

2- قسمت دوم : محیط های کد نویسی.

3- قسمت سوم : پردازش اطلاعات جغرافیایی.

4- قسمت چهارم : اجرای ابزار وپردازش دسته ای .

5- قسمت پنجم :استفاده از پنجره پایتون.

6- قسمت ششم : آموختن اصول برنامه نویسی پایتون(یک ).

7- قسمت هفتم : آموختن اصول برنامه نویسی پایتون(دو ).

8- قسمت هشتم : تکرار ها (یک ).

9- قسمت نهم : تکرار ها (دو).

10- قسمت دهم : ابزار های Model Only .

11- قسمت یازدهم :تکرار ها ( سه).

12- قسمت دوازدهم : ابزار های مدل واسکریپت.

13- قسمت سیزدهم : تکرار هابرای Feature Class .

14- قسمت چهاردهم: تهیه ابزار مدل.

15- قسمت پانزدهم : تهیه ابزار اسکریپت.

16- قسمت شانزدهم : پردازش های دسته ای .

17- قسمت هفدهم : تبدیل سیستم های مختصات به یکدیگر.

18- قسمت هیجدهم : تجزیه وتحلیل های حریم.

19- قسمت نوزدهم : اضافه کردن فیلد.

20- قسمت بیستم : Fishnet (یک ).

21- قسمت بیست ویک : Fishnet (دو ).

ارسال پیامک بلک لیست