به نام خدا

منطقه تفریحی افوس بوئین استان اصفهانلطفا تماس بگیرید تا اطلاعات بیشتری داده شودهمراه با سی دی تمرین های متعدددر کوتاه ترین زمان نمونه ای ازکلاس های آموزشیمجموعه کتاب های آموزشی ArcGIS 10.2فیلم های آموزشی فارسی مجانی را ازصفحه اصلی دریافت کنید.پایتون ساده است ، انرا یاد بگیرید.آموزش تجزیه وتحلیل های مکانی دوره های آموزشی  آموزش مجازی ArcGIS 10.
صفحه اصلی

معرفی سری کتاب های ArcGIS10   

منابع آموزشی ArcGIS 10 دسته بندی ودر چهار عنوان کتاب تدوین ، چاپ ومنتشر شده است.

 در جلد اول آن ، سامانه اطلاعات جغرافیایی معرفی وبطور عملی آموزش داده میشود. برای آموزش مجازی این کتاب ها ، فیلم های متعددبه  فارسی وبا صدای مدرس تهیه وآماده فروش می باشد، در صورت نیاز تماس گرفته تا اطلاعات بیشتری برای شما ارسال گردد.

در جلد دوم از این سری از کتاب ها ، مهارت های مهم سامانه اطلاعات جغرافیایی که بطور روز مره مورد نیاز است ، همراه با تمرین های متعدد ، آموزش داده میشود.لازم به توضیح است که این سری از کتاب ها دارای سی دی تمرین می باشند.

در جلد سوم سه بعدی سازی با برنامه های ArcScene , ArcGlobe همراه با تمرین های کاربردی آموزش داده میشود.

در جلد چهارم ، تجزیه وتحلیل های مکانی وبطور خاص ابزار جانبی Spatial Analyst همراه با تمرین آموزش داده میشود.

ارسال پیامک بلک لیست