به نام خدا

منطقه تفریحی افوس بوئین استان اصفهانلطفا تماس بگیرید تا اطلاعات بیشتری داده شودهمراه با سی دی تمرین های متعدددر کوتاه ترین زمان نمونه ای ازکلاس های آموزشیمجموعه کتاب های آموزشی ArcGIS 10.2فیلم های آموزشی فارسی مجانی را ازصفحه اصلی دریافت کنید.پایتون ساده است ، انرا یاد بگیرید.آموزش تجزیه وتحلیل های مکانی دوره های آموزشی  آموزش مجازی ArcGIS 10.
صفحه اصلی

فیلم بسته های آموزشی فارسی

با توجه به تجربیات بدست آمده در همه زمینه ها وازجمله اجرا ، دوره های آموزشی وغیره ، یکسری بسته های آموزشی به زبان فارسی وبا صدا وعکس مدرس تهیه که نمونه هایی از آنها در صفحه اصلی موجود است ومیتوانید آنها رامجانی دریافت کنید. بقیه فیلم های آموزشی با دریافت حداقل هزینه در اختیار علاقمندان قرار می گیرد.برای دسترسی به لیست بسته های آموزشی وعنوان فیلم ها به گزینه مربوطه در صفحه اصلی مراجعه فرمائید.

ارسال پیامک بلک لیست