به نام خدا

منطقه تفریحی افوس بوئین استان اصفهانلطفا تماس بگیرید تا اطلاعات بیشتری داده شودهمراه با سی دی تمرین های متعدددر کوتاه ترین زمان نمونه ای ازکلاس های آموزشیمجموعه کتاب های آموزشی ArcGIS 10.2فیلم های آموزشی فارسی مجانی را ازصفحه اصلی دریافت کنید.پایتون ساده است ، انرا یاد بگیرید.آموزش تجزیه وتحلیل های مکانی دوره های آموزشی  آموزش مجازی ArcGIS 10.
صفحه اصلی

با توجه به مشکلات رفت آمد های بین شهری واینکه بعضی از افراد بعلت بعد مسافت امکان شرکت در کلاس های حضوری برای آنها میسر نیست ویا مقرون بصرفه نمی باشد، لذا یکسری بسته های آموزشی مهارتی وبسیار کاربردی با تلاش فراوان به زبان فارسی تهیه شده است.

علاقمندان برای خریداری این بسته ها باید تماس گرفته ویا با ایمیل بسته مورد نظر خودرا اعلام تا هماهنگی لازم بعمل آید.

ارسال پیامک بلک لیست