به نام خدا

منطقه تفریحی افوس بوئین استان اصفهانلطفا تماس بگیرید تا اطلاعات بیشتری داده شودهمراه با سی دی تمرین های متعدددر کوتاه ترین زمان نمونه ای ازکلاس های آموزشیمجموعه کتاب های آموزشی ArcGIS 10.2فیلم های آموزشی فارسی مجانی را ازصفحه اصلی دریافت کنید.پایتون ساده است ، انرا یاد بگیرید.آموزش تجزیه وتحلیل های مکانی دوره های آموزشی  آموزش مجازی ArcGIS 10.
صفحه اصلی

 بسته آموزشی فیلم های مربوط به تخلیه وترسیم داده های گیرنده GPS در ArcGIS

با سلام

در این بسته آموزشی ، روش ارتباط گیرنده GPS به رایانه وتخلیه داده های جمع آوری شده ، برروی رایانه وسرانجام تبدیل نقاط به خط وچند ضلعی ، آموزش عملی داده میشود. این بسته آموزشی دارای چهار فیلم جمعا بمدت بیش از یک ساعت می باشد. در صورت نیاز با همراه اینجانب ویا از طریق تلفن ویا ایمیل اعلام تا هماهنگی واطلاع رسانی بیشتر بعمل آید.

سرفصل های آموزشی این بسته آموزشی عبارتند از :

-        تخلیه داده های جمع آوری شده توسط گیرنده GPS برروی رایانه.

-        روش تبدیل فرمت GPX به Shapefile .

-        تبدیل لایه نقاط به لایه های خطی وچند ضلعی .

-        محاسبات مربوط به مساحت ، محیط واندازه زمین، همراه با ابعاد زدن لایه ها .

-        روش تهیه چیدمان وچاپ نقشه.

-        مدلسازی مراحل فوق الذکر وروش تهیه یک ابزار شخصی برای تخلیه ، ترسیم ومحاسبات مورد نیاز کارشناسان.

 GPS One GPS Two GPS Three

ارسال پیامک بلک لیست