به نام خدا

منطقه تفریحی افوس بوئین استان اصفهانلطفا تماس بگیرید تا اطلاعات بیشتری داده شودهمراه با سی دی تمرین های متعدددر کوتاه ترین زمان نمونه ای ازکلاس های آموزشیمجموعه کتاب های آموزشی ArcGIS 10.2فیلم های آموزشی فارسی مجانی را ازصفحه اصلی دریافت کنید.پایتون ساده است ، انرا یاد بگیرید.آموزش تجزیه وتحلیل های مکانی دوره های آموزشی  آموزش مجازی ArcGIS 10.
صفحه اصلی
آموزش عملی سامانه اطلاعات جغرافیایی جلد اول که در سال 1385توسط انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان چاپ ومنتشر گردید.سامانه اطلاعات جغرافیایی یک علم کاربردی وعملی است ، لذا برای اولین بار در ایران ، سه جلد کتاب در سطوح مختلف بطور عملی وکاربردی همراه با تمرین های متعدد تهیه وچاپ گردید. از این کتاب تعدادی موجود است
GIS1

ارسال پیامک بلک لیست