به نام خدا

منطقه تفریحی افوس بوئین استان اصفهانلطفا تماس بگیرید تا اطلاعات بیشتری داده شودهمراه با سی دی تمرین های متعدددر کوتاه ترین زمان نمونه ای ازکلاس های آموزشیمجموعه کتاب های آموزشی ArcGIS 10.2فیلم های آموزشی فارسی مجانی را ازصفحه اصلی دریافت کنید.پایتون ساده است ، انرا یاد بگیرید.آموزش تجزیه وتحلیل های مکانی دوره های آموزشی  آموزش مجازی ArcGIS 10.
صفحه اصلی
آ

کتاب آموزش عملی سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS ،جلد دوم در سال 1386توسط انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان چاپ ومنتشر شد. این کتاب همراه با لوح فشرده می باشد وبه تعداد محدود موجود است. در این کتاب مهارت های مهم وپیشرفته باتمرین آموزش داده میشود. برای خرید کتاب به برگ سبد خرید بروید وفرم مربوطه رابا دقت تنظیم وارسال کنید، تا کتاب به آدرس شما پس از هماهنگی ارسال گردد. ضمنا در صورت نیاز به آموزش با همراه اینجانب ویا دفتر تماس گرفته تا هماهنگی لازم بعمل آید. همچنین از شعبه های جهاد دانشگاهی در سراسر کشور میتوانید تهیه نمائید.

gis2

ارسال پیامک بلک لیست