به نام خدا

منطقه تفریحی افوس بوئین استان اصفهانلطفا تماس بگیرید تا اطلاعات بیشتری داده شودهمراه با سی دی تمرین های متعدددر کوتاه ترین زمان نمونه ای ازکلاس های آموزشیمجموعه کتاب های آموزشی ArcGIS 10.2فیلم های آموزشی فارسی مجانی را ازصفحه اصلی دریافت کنید.پایتون ساده است ، انرا یاد بگیرید.آموزش تجزیه وتحلیل های مکانی دوره های آموزشی  آموزش مجازی ArcGIS 10.
صفحه اصلی

کتاب کاربرد مشترک نرم افزارGIS ونرم افزار های خانواده CAD در سال 1388توسط انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان چاپ ومنتشر شد. این کتاب همراه با لوح فشرده می باشد وبه تعداد محدود موجود است. برای خرید کتاب به برگ سبد خرید بروید وفرم مربوطه رابا دقت تنظیم وارسال کنید، تا کتاب به آدرس شما پس از هماهنگی ارسال گردد. ضمنا در صورت نیاز به آموزش با همراه اینجانب ویا دفتر تماس گرفته تا هماهنگی لازم بعمل آید. همچنین از شعبه های جهاد دانشگاهی در سراسر کشور میتوانید تهیه نمائید.

cadgis

ارسال پیامک بلک لیست