به نام خدا

منطقه تفریحی افوس بوئین استان اصفهانلطفا تماس بگیرید تا اطلاعات بیشتری داده شودهمراه با سی دی تمرین های متعدددر کوتاه ترین زمان نمونه ای ازکلاس های آموزشیمجموعه کتاب های آموزشی ArcGIS 10.2فیلم های آموزشی فارسی مجانی را ازصفحه اصلی دریافت کنید.پایتون ساده است ، انرا یاد بگیرید.آموزش تجزیه وتحلیل های مکانی دوره های آموزشی  آموزش مجازی ArcGIS 10.
صفحه اصلی

جلد چهارم کتاب خود آموز کامل نرم افزار ArcGIS 10.x چاپ ومنتشر شد. موضوعات این کتاب در خصوص تحلیگر مکانی ، مکان یابی ، تلفیق وسنتز لایه های رستری وبرداری به روش های مختلف از جمله فازی ، بولین ووزنی همراه با معرفی همه ابزار های جعبه ابزار Spatial Analyst می باشد. برای خرید کتاب به برگ سبد خرید بروید وفرم مربوطه رابا دقت تنظیم وارسال کنید، تا کتاب به آدرس شما پس از هماهنگی ارسال گردد. ضمنا در صورت نیاز به آموزش با همراه اینجانب ویا دفتر تماس گرفته تا هماهنگی لازم بعمل آید.

جلد چهارم

ارسال پیامک بلک لیست