به نام خدا

منطقه تفریحی افوس بوئین استان اصفهانلطفا تماس بگیرید تا اطلاعات بیشتری داده شودهمراه با سی دی تمرین های متعدددر کوتاه ترین زمان نمونه ای ازکلاس های آموزشیمجموعه کتاب های آموزشی ArcGIS 10.2فیلم های آموزشی فارسی مجانی را ازصفحه اصلی دریافت کنید.پایتون ساده است ، انرا یاد بگیرید.آموزش تجزیه وتحلیل های مکانی دوره های آموزشی  آموزش مجازی ArcGIS 10.
صفحه اصلی

بنام خدا

به لحاظ اهمیت تصاویر Google Earth در سامانه اطلاعات جغرافیایی وپردازش تصاویر ماهواره ای وهمچنین نمایش لایه های اطلاعاتی برروی Google Earth  ، مطالب زیر تهیه شده ، لطفا فایل های فشرده رادانلود وسپس مورد استفاده قراردهید. فرمت مطالب PDF است.لازم به توضیح است که جلسات بعدی آموزش که مربوط به کاربرد مشترک GIS وGE است ، همراه با فیلم در صفحه کاربران می باشد.

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم به بعد در صفحه کاربران که شامل روابط مابین  GE با GIS و GPS وهمچنین RS می باشد.

ارسال پیامک بلک لیست