به نام خدا

منطقه تفریحی افوس بوئین استان اصفهانلطفا تماس بگیرید تا اطلاعات بیشتری داده شودهمراه با سی دی تمرین های متعدددر کوتاه ترین زمان نمونه ای ازکلاس های آموزشیمجموعه کتاب های آموزشی ArcGIS 10.2فیلم های آموزشی فارسی مجانی را ازصفحه اصلی دریافت کنید.پایتون ساده است ، انرا یاد بگیرید.آموزش تجزیه وتحلیل های مکانی دوره های آموزشی  آموزش مجازی ArcGIS 10.
صفحه اصلی

با سلام

تعدادی فیلم کاربردی آموزشی به زبان فارسی وبا صدای مدرس دوره های GIS مقدماتی تاپیشرفته ، GPS و تصاویر ماهواره ای که بمروز زمان تهیه وبطور هفتگی به صفحه اصلی  سایت اضافه میشود رامیتوانید مجانی دانلود ومورد استفاده قرار دهید. فیلم های بیشتر وتخصصی تر در بسته های آموزشی موجود است ، در صورت نیاز تماس بگیرید تاهماهنگ کنیم. انشاا... که این فیلم ها مفید واقع شود.

ارسال پیامک بلک لیست