به نام خدا

منطقه تفریحی افوس بوئین استان اصفهانلطفا تماس بگیرید تا اطلاعات بیشتری داده شودهمراه با سی دی تمرین های متعدددر کوتاه ترین زمان نمونه ای ازکلاس های آموزشیمجموعه کتاب های آموزشی ArcGIS 10.2فیلم های آموزشی فارسی مجانی را ازصفحه اصلی دریافت کنید.پایتون ساده است ، انرا یاد بگیرید.آموزش تجزیه وتحلیل های مکانی دوره های آموزشی  آموزش مجازی ArcGIS 10.
صفحه اصلی

بسته آموزشی روش های مختلف انتخاب سایت یا Site Selection

با سلام

با توجه به اهمیت این موضوع ونیاز کاربران GIS ، این بسته آموزشی در دست تهیه است که بمرور فیلم های آموزشی آن به زبان فارسی وبا صدای مدرس همراه با اسلاید های فارسی مربوطه وکار عملی ارائه خواهد شد.

فیلم های زیر آماده شده است.

1- قسمت اول : روش های مختلف انتخاب سایت . این قسمت مجانی از صفحه اصلی آنرا دریافت کنید.

2- قسمت دوم : روش صفر ویک یا Boolean .

بقیه نیز تهیه وبه لیست اضافه میشود. در صورت نیاز اعلام تا هماهنگی لازم بعمل آید.

ارسال پیامک بلک لیست