به نام خدا

منطقه تفریحی افوس بوئین استان اصفهانلطفا تماس بگیرید تا اطلاعات بیشتری داده شودهمراه با سی دی تمرین های متعدددر کوتاه ترین زمان نمونه ای ازکلاس های آموزشیمجموعه کتاب های آموزشی ArcGIS 10.2فیلم های آموزشی فارسی مجانی را ازصفحه اصلی دریافت کنید.پایتون ساده است ، انرا یاد بگیرید.آموزش تجزیه وتحلیل های مکانی دوره های آموزشی  آموزش مجازی ArcGIS 10.
صفحه اصلی

باسلام

نقشه های زیر با فرمت Shapefile تهیه وجمع آوری شده ودر صفحه کاربران سایت جهت دانلود آماده شده است. در صورت نیاز عضو شده وپس از پرداخت عضویت از امکانات آن استفاده کنید.

لیست نقشه ها

1- نقشه جهان

2- نقشه پستی وبلندی استان اصفهان با فاصله خطوط تراز پانصد متری.

3- نقشه راه های ایران با مقیاس 250000 و 100000 .

4- نقشه تقسیمات کشوری استان اصفهان.

5- نقشه تقسیمات کشوری استان ایلام.

6- نقشه تقسیمات کشوری استان فارس.

7- نقشه تقسیمات کشوری استان لرستان.

8- نقشه ایران.

9- نقشه شهر های استان اصفهان.

10- راهنمای نقشه های 1:25000 .

ارسال پیامک بلک لیست