به نام خدا

منطقه تفریحی افوس بوئین استان اصفهانلطفا تماس بگیرید تا اطلاعات بیشتری داده شودهمراه با سی دی تمرین های متعدددر کوتاه ترین زمان نمونه ای ازکلاس های آموزشیمجموعه کتاب های آموزشی ArcGIS 10.2فیلم های آموزشی فارسی مجانی را ازصفحه اصلی دریافت کنید.پایتون ساده است ، انرا یاد بگیرید.آموزش تجزیه وتحلیل های مکانی دوره های آموزشی  آموزش مجازی ArcGIS 10.
صفحه اصلی

معرفی سایت های مرتبط ومفید

باسلام

آدرس اینترنتی سایت های مرتبط ومفید که در گسترش وانتقال دانش سامانه های نوین اطلاعاتی کمک می کنند واینجانب حداقل یکبار آنها رامطالعه نموده ام ، بشرح زیر است.

1- بانک اشتراک گذاری اطلاعات جغرافیایی  http://geographybank.blogfa.com

2- سایت اختصاصی  www.gisone.ir

3- شرکت ESRI  http://www.esri.com/

4- سایت www.gishelper.com

5- سایت www.gispathway.com


ارسال پیامک بلک لیست