به نام خدا

منطقه تفریحی افوس بوئین استان اصفهانلطفا تماس بگیرید تا اطلاعات بیشتری داده شودهمراه با سی دی تمرین های متعدددر کوتاه ترین زمان نمونه ای ازکلاس های آموزشیمجموعه کتاب های آموزشی ArcGIS 10.2فیلم های آموزشی فارسی مجانی را ازصفحه اصلی دریافت کنید.پایتون ساده است ، انرا یاد بگیرید.آموزش تجزیه وتحلیل های مکانی دوره های آموزشی  آموزش مجازی ArcGIS 10.
صفحه اصلی

روش تهیه یک شبکه مربعی یا Fishnet

با سلام

برای آموزش برنامه نویسی به کمک مدلسازی ، تلاش براین است که با بکار گیری ابزار های مختلف ، ضمن ارائه کاربرد های آنها ، کارشناسان وافراد مختلف با سامانه اطلاعات جغرافیایی ومدلسازی آشنا شده وبمرور شروع به برنامه نویسی کنند . در این راستا با توجه به نیاز جامعه به بعضی از ابزار ها ومدل ها ، این فیلم تهیه وعلاقمندان میتوانند بطور موردی ، عضو سایت شده وآنرا دریافت نمایند. همچنین میتوانند باارسال یک ایمیل وهماهنگی همه فیلم ها ویا این فیلم رادریافت کنند.

مدت این فیلم بیست وپنج دقیقه وکاربرد های سه ابزار مهم Create Fishnet , Spatial Join , Select و Clip رابطور کاربردی وهمراه با توضیحات لازم آموزش میدهد.

fishnetfishnet1

ارسال پیامک بلک لیست