به نام خدا

منطقه تفریحی افوس بوئین استان اصفهانلطفا تماس بگیرید تا اطلاعات بیشتری داده شودهمراه با سی دی تمرین های متعدددر کوتاه ترین زمان نمونه ای ازکلاس های آموزشیمجموعه کتاب های آموزشی ArcGIS 10.2فیلم های آموزشی فارسی مجانی را ازصفحه اصلی دریافت کنید.پایتون ساده است ، انرا یاد بگیرید.آموزش تجزیه وتحلیل های مکانی دوره های آموزشی  آموزش مجازی ArcGIS 10.
صفحه اصلی

با سلام

معرفی بسته آموزشی تکرار ها در مدلسازی با ArcGIS 10.x یا Iterator in ArcGIS 10.x

در پنجره مدلسازی ArcGIS 10.x تعداد دوازده Iterator برای تهیه مدل های پیشرفته وبرنامه نویسی در پایتون سازماندهی شده وبه لحاظ اهمیت این ابزار ها در برنامه نویسی وهمچنین موجود نبودن هیچ منبع فارسی برای آموزش این تکرار ها ، تعدادی فیلم آموزشی به زبان فارسی توسط اینجانب تهیه شده وبصورت منفرد ویا بسنه آموزشی به افراد علاقمند به سامانه اطلاعات جغرافیایی فروخته میشود. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر وهمچنین خرید با تلفن همراه ویا شماره 03136731685 تماس بگیرید.

  two iterator seh
   

ارسال پیامک بلک لیست