به نام خدا

منطقه تفریحی افوس بوئین استان اصفهانلطفا تماس بگیرید تا اطلاعات بیشتری داده شودهمراه با سی دی تمرین های متعدددر کوتاه ترین زمان نمونه ای ازکلاس های آموزشیمجموعه کتاب های آموزشی ArcGIS 10.2فیلم های آموزشی فارسی مجانی را ازصفحه اصلی دریافت کنید.پایتون ساده است ، انرا یاد بگیرید.آموزش تجزیه وتحلیل های مکانی دوره های آموزشی  آموزش مجازی ArcGIS 10.
صفحه اصلی

با سلام

مدلسازی وتهیه برنامه به زبان برنامه نویسی پایتون ، یکی از قسمت های پیشرفته وکاربردی GIS است . بدین لحاظ یکسری فیلم آموزشی به زبان فارسی همراه با تمرین در این خصوص تهیه کرده ام ، که فیلم اولی آن راجهت معرفی این ابزار ها وکاربرد آنها در سامانه اطلاعات جغرافیایی رایگان است ومیتوانید آنرا دانلود کنید، بقیه فیلم ها ، مدارک ، اسلاید های آموزشی وتمرین های مربوطه رادر صورت نیاز تماس بگیرید تا در اختیار علاقمندان قرار گیرد. لازم به توضیح است که در این خصوص مطالب فارسی بسیار کم بوده و کارشناسان واستادید مربوطه کمتر وارد این مباحث مهم شده اند.

 Model Only Tools iterator fc iteratortwo
 iteratorintro  


ارسال پیامک بلک لیست