به نام خدا

منطقه تفریحی افوس بوئین استان اصفهانلطفا تماس بگیرید تا اطلاعات بیشتری داده شودهمراه با سی دی تمرین های متعدددر کوتاه ترین زمان نمونه ای ازکلاس های آموزشیمجموعه کتاب های آموزشی ArcGIS 10.2فیلم های آموزشی فارسی مجانی را ازصفحه اصلی دریافت کنید.پایتون ساده است ، انرا یاد بگیرید.آموزش تجزیه وتحلیل های مکانی دوره های آموزشی  آموزش مجازی ArcGIS 10.
صفحه اصلی

آموزش نرم افزار زمین آمار GS+

نرم افزار GS+ یکی از ابزار های قوی در علم زمین آمار ودرون یابی به ویژه در تعیین درجه اهمیت واریوگرام    می باشد. در فیلم مربوطه این نرم افزار کاربردی وساده با اسلاید ، صدای مدرس وبه زبان فارسی در سی اسلاید آموزش داده میشود. لازم به توضیح است که بقیه روش های میان یابی در GIS نیز بصورت اسلاید و فیلم فارسی در یک بسته آموزشی تهیه ومعرفی شده است. برای دریافت این فیلم به صفحه کاربران مراجعه وآنرا دریافت کنید.

زمین آمار

ارسال پیامک بلک لیست