به نام خدا

منطقه تفریحی افوس بوئین استان اصفهانلطفا تماس بگیرید تا اطلاعات بیشتری داده شودهمراه با سی دی تمرین های متعدددر کوتاه ترین زمان نمونه ای ازکلاس های آموزشیمجموعه کتاب های آموزشی ArcGIS 10.2فیلم های آموزشی فارسی مجانی را ازصفحه اصلی دریافت کنید.پایتون ساده است ، انرا یاد بگیرید.آموزش تجزیه وتحلیل های مکانی دوره های آموزشی  آموزش مجازی ArcGIS 10.
صفحه اصلی

هدیه اینجانب به کاربرا ن گرامی که به این سایت مراجعه می کنند، ارائه فیلم های آموزشی پیشرفته وموثربه زبان فارسی در زمینه سامانه اطلاعات جغرافیایی ، سامانه تعیین موقعیت جهانی وسنجش از دور می باشد که مستقیما از همین سایت میتوانند دریافت ومورد استفاده قرار دهند، این فیلم به لحاظ محدودیت سایت ، نمونه بوده وکوتاه شده است.. این قسمت هر چند روز یکبار بهنگام شده ومجموعه کامل آنها همراه با داده ها ، مدل ها واسکریپت های پایتون بفروش میرسد.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر در وقت اداری با اینجانب تماس گرفته تا هماهنگی لازم بعمل آید.

 Python4
سوم
 python3
دوم
 python2
اول
   Python5
چهارم

ارسال پیامک بلک لیست