به نام خدا

منطقه تفریحی افوس بوئین استان اصفهانلطفا تماس بگیرید تا اطلاعات بیشتری داده شودهمراه با سی دی تمرین های متعدددر کوتاه ترین زمان نمونه ای ازکلاس های آموزشیمجموعه کتاب های آموزشی ArcGIS 10.2فیلم های آموزشی فارسی مجانی را ازصفحه اصلی دریافت کنید.پایتون ساده است ، انرا یاد بگیرید.آموزش تجزیه وتحلیل های مکانی دوره های آموزشی  آموزش مجازی ArcGIS 10.
صفحه اصلی

به آدرس کانال تلگرام اینجانب به نشانی telegram.me/gisone مراجعه وعضو شوید وسپس از فیلم های آموزشی ومطالب علمی آن که در خصوص سامانه اطلاعات جغرافیایی است ، استفاده نمائید، لازم به توضیح است که بیشتر فیلم ومطالب این کانال شخصی است وفوق العاده کاربردی وجدید وتا انجا که ممکن بوده ، کپی ورونویسی نشده است. در صورتیکه بهر نتوانستید عضو شوید ، تماس گرفته تا مشکل برطرف شود. روزگارتان پر از شادی وموفقیت.

ارسال پیامک بلک لیست