به نام خدا

منطقه تفریحی افوس بوئین استان اصفهانلطفا تماس بگیرید تا اطلاعات بیشتری داده شودهمراه با سی دی تمرین های متعدددر کوتاه ترین زمان نمونه ای ازکلاس های آموزشیمجموعه کتاب های آموزشی ArcGIS 10.2فیلم های آموزشی فارسی مجانی را ازصفحه اصلی دریافت کنید.پایتون ساده است ، انرا یاد بگیرید.آموزش تجزیه وتحلیل های مکانی دوره های آموزشی  آموزش مجازی ArcGIS 10.
صفحه اصلی

با سلام

با تلاش شبانه روزی وکار مداوم در مدت بیش از دو سال وآموزش مستمر موضوعات در سطوح مختلف ، سرانجام کتاب آموزش ابزارهای جانبی و الحاقیه آب وخاک در ArcGIS چاپ ، منتشر و توزیع شد.. برای خرید کتاب در شهر اصفهان به کتاب فروشی جهاد دانشگاهی در دروازه شیراز و مرکز پخش کتاب علم گستر سپاهان در خیابان آمادگاه مقابل هتل عباسی مراجعه وخرید نمائید. سایر استان ها از طریق همین سایت در صفحه سبد خرید می توانند کتاب راخریداری نمایند. صفحه اول وپیشگفتار آن جهت استحضار علاقمندان پیوست است.


jeld


پیشگفتار

سامانه اطلاعات جغرافیایی طی سال های گذشته کاربرد های گسترده ای در تمام رشته های مربوط به علوم زمین در جهان وایران داشته ، ولی در بعضی از رشته ها واز جمله آب ، خاک ومحیط زیست به لحاظ نیاز واهمیت این منابع برای انسان ها ، روز به روز گسترش یافته ، بطوریکه تعداد قابل ملاحظه ای ابزار های سازمانی والحاقیه برای موارد فوق برنامه نویسی وآماده شده وبه بسته نرم افزاری ArcGIS اضافه شده است . هر کدام از این برنامه ها خود یک موضوع تخصصی در زمینه آب وخاک را بررسی ومورد مطالعه قرار میدهد.

لذا تعدادی از این ابزار ها واز جمله, ArcHydro Spatial Analyst , HecGeoHMS HecHMS,HecRAS ، HecGeoRAS، SWAT و SWAT-CUP توسط اینجانب مطالعه ، تدریس و چندین پروژه با آنها اجرا شده است.

حال با توجه به اینکه این ابزار ها برای مدیریت بهتر بر روی منابع آب وخاک کشور اهمیت فوق العاده دارد، نتایج مطالعات را تدوین ودر این کتاب سازماندهی کرده ام . مطالب کتاب به روشی تدوین شده که کاملا عملیاتی وکاربردی باشد. این کتاب در فصول زیر دسته بندی وتدوین شده است.

در فصل اول ابزار Spatial Analyst همراه باحداقل نه  تمرین کاربردی ، روش های مختلف تهیه DEM و TIN وهمچنین خصوصیات آنها راآموزش داده میشود. در فصل دوم ، ابزار الحاقیه ArcHydro با تمرین آموزش داده میشود. در فصل سوم ، ابزار الحاقیه HecGeoHMS ، همراه با تمرین آموزش داده می شود. در فصل چهارم ، نرم افزار هیدرولوژی HEC-HMS همراه با تمرین ارائه شده است. در فصل پنجم ،  ابزار الحاقیه HecGeoRAS همراه با تمرین آموزش داده می شود. در فصل ششم ، نرم افزار HecRAS ارائه شده است. در فصل هفتم ، نرم افزار ارزیابی آب وخاک موسوم به SWAT و همچنین در فصل هشتم نرم افزار SWAT-CUP همراه با تمرین وارائه جزئیات آموزش داده می شود. بدیهی است که همه نرم افزار ها وداده های مورد نیاز ، در لوح فشرده همراه کتاب موجود است. ضمنا روش محاسبه CN در ArcGIS وتمام روش های نصب نگارش های مختلف ArcGIS10.x در پایان کتاب بصورت ضمائم آورده شده است.

این کتاب برای کلیه رشته های علوم زمین وازجمله کشاورزی ، منابع طبیعی ، آبخیزداری ، شهرسازی ، معماری ، منابع آب وخاک قابل استفاده است.ارسال پیامک بلک لیست