به نام خدا

منطقه تفریحی افوس بوئین استان اصفهانلطفا تماس بگیرید تا اطلاعات بیشتری داده شودهمراه با سی دی تمرین های متعدددر کوتاه ترین زمان نمونه ای ازکلاس های آموزشیمجموعه کتاب های آموزشی ArcGIS 10.2فیلم های آموزشی فارسی مجانی را ازصفحه اصلی دریافت کنید.پایتون ساده است ، انرا یاد بگیرید.آموزش تجزیه وتحلیل های مکانی دوره های آموزشی  آموزش مجازی ArcGIS 10.
صفحه اصلی

با تلاشی فراوان ، منابع فارسی نرم افزار های HEC , HEC-GeoHMS , RAS ,ArcHydro , HEC-GeoRAS , GMS تهیه وتدوین شده ولذا آمادکی کامل جهت اجرای پروژه ها وهمکاری در جهت تدوین پایان نامه های کارشناسی ارشد وهمچنین آموزش آنها را دارم. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

ارسال پیامک بلک لیست